დაგვიკავშირდით
  მთავარი საქმიანობა პროგრამები მიღწევები სიახლეები პუბლიკაციები მხარდაჭერა
 

დ ა გ ვ ი კ ა ვ შ ი რ დ ი თ

 

 


ქეთი სტვილია

"პარტნიორები საერთაშორისო განვითარებისათვის"
წარმომადგენელი საქართველოში

ტელ.: (+995 32) 244-859

მაია მეფარიძე

არჩილ და სერგო კობალაძეების სახელობის
სასწავლო ცენტრის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 244-859

მაია ჯაში

საექთნო პროგრამის კოორდინატორი

ტელ.: (+995 32) 747-408

ნინო ბუცხრიკიძე

გადაუდებელი მედიცინის პროგრამის კოორდინატორი

ტელ.: (+995 32) 244-859, (+995 99) 166-857